SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Småland-Östergötland

Ort

Skärstad

Typ av SVK prov

Eftersök - ordinarie

Datum

2018-07-08

Klass

Ökl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

5

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

6

Spår

Eg

Kritik Vatten

Lugn vid skott och kast. Går snabbt i. Tappar markeringen och vänder åter, startas om två gånger. Gör sedan en bra apport med ok avlämning. (trut) .

Domare

Lund Karl-Oskar

Kritik Spår

Vill ej för dagen utföra spårarbetet, föraren bryter.

Domare

Lund Karl-Oskar