SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Småland-Östergötland

Ort

Skärstad

Typ av SVK prov

Eftersök - ordinarie

Datum

2018-07-08

Klass

Ökl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

5

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

6

Spår

Eg

Kritik Vatten

Lugn vid skott och kast. Går snabbt i. Tappar markeringen och vänder åter, startas om två gånger. Gör sedan en bra apport med ok avlämning. (trut)

Domare

Lund Karl-Oskar

Kritik Spår

Vill ej för dagen utföra spårarbetet, föraren bryter.

Domare

Lund Karl-Oskar