SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Östra

Ort

Fiskeså

Typ av SVK prov

Eftersök - ordinarie

Datum

2019-09-08

Klass

Ukl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

4

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

9

Spår

9

Kritik Vatten

Vatten And: Bra vattenarbete men lägger ned vid avlämning.

Domare

Holmström Mikael

Kritik Spår

Spår And: Spårar i lina fastnar flera gånger på tillbakavägen mycket snårigt slutför sen bra.

Domare

Holmström Mikael