SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Östra

Ort

Fiskeså

Typ av SVK prov

Eftersök - ordinarie

Datum

2019-09-08

Klass

Ökl

Hund

Regnr

SE21499/2016

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

1

Simteknik

0

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

Eg

Spår

Eg

Kritik Vatten

Helt lugn i skott och kast. Vänder i strandlinjen vid ett flertal tillfällen. .Föraren väljer att avbryta i tidigt skede.

Domare

Mattson Kjell

Kritik Spår

Utmärkt start och målmedvetet. Har varit framme vid anden men ej apporterat. Återvänder nu tom. Vill sen ej mer.

Domare

Mattson Kjell