SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Bottenviken

Ort

Yttersta

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2019-07-07

Klass

Ökl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

0

Simteknik

0

Spårteknik

5

Betyg

Vatten

0

Spår

Eg

Kritik Vatten

Startar ej.

Domare

Kritik Spår

Startar i hög fart, kryssar över spåret, kommer tillbaka utan trut, startas om, tar an spåret en kort bit, ringar tillbaka, föraren avbryter spårarbetet.

Domare

Lundgren Robert