SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Jämtland-Västernorrland

Ort

Mattmar

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2019-07-04

Klass

Ekl

Hund

Regnr

SE59315/2014

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

0

Simteknik

0

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

0

Spår

Eg

Kritik Vatten

startar ej

Domare

Kritik Spår

(gås) Tar an spåret på ett bra sätt men återkommer efter en stund utan fågel. Startas om men ser inte ut att vilja mer för dagen. Föraren bryter provet.

Domare

Bergström Patric