SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Jämtland-Västernorrland

Ort

Indal

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2019-07-09

Klass

Ökl

Hund

Regnr

SE14160/2015

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

4

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

10

Spår

8

Kritik Vatten

UA

Domare

Pettersson Jan

Kritik Spår

Lägger ned men tar om. Lämnar av UA

Domare

Pettersson Jan