SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Södra

Ort

Storaryd

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2019-09-05

Klass

Ekl

Hund

Regnr

SE38190/2016

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

4

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

10

Spår

10

Kritik Vatten

UA

Domare

Sjöström Patrik

Kritik Spår

UA gås 3,4 kg

Domare

Sjöström Patrik