SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Bottenviken

Ort

Blåsmark

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2020-07-27

Klass

Ukl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

3

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

8

Spår

10

Kritik Vatten

Lugn i kast, går dock innan apportkommandot, men kan stoppas. Får nytt kommando och då tvekar hunden när vattendjupet når magen. Får påminnas och gör sedan ett bra vattenarbete. Avlämning UA.

Domare

Seger Jonas

Kritik Spår

Spårar snabbt och effektivt i lina. Finner och gör en bra återgång. Avlämning UA.

Domare

Seger Jonas