SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Östra

Ort

Berga

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2020-09-28

Klass

Ekl

Hund

Regnr

SE49353/2018

Namn

Vega

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

2

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

Eg

Spår

10

Kritik Vatten

Vatten: Startar med långsam i gång, kommer åter, startas om två gånger men vill ej för dagen. .Apportvilt vatten: .And

Domare

Cummings Pär-Lars

Kritik Spår

Spår: Startar i högt tempo. kommer åter med bra grepp. Exemplarisk avlämning. .Apportvilt spår: .Gås

Domare

Cummings Pär-Lars