SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Östra

Ort

Berga

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2020-09-28

Klass

Ukl

Hund

Regnr

SE42541/2019

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

4

Simteknik

3

Spårteknik

1

Betyg

Vatten

4

Spår

Eg

Kritik Vatten

Vatten: Lugn i kast, bra igång i vattnet, simmar bra, tar ett dåligt grepp i halsen på anden, släpper vid vatten linjen, kommenderas apport upprepade gånger med vill ej jobba vidare, föraren plockar upp fågeln. .Apportvilt: .And

Domare

Cummings Pär-Lars

Kritik Spår

Spår: Startar utan lina, vindar och kommer åter, startas om men vill ej för dagen. .Apportvilt: .And

Domare

Cummings Pär-Lars