SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Södra

Ort

Vesslarp

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2023-08-15

Klass

Ökl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

2

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

Eg

Spår

Eg

Kritik Vatten

Ovillig igång. Åter tom. Vill ej mer idag.

Domare

Håkansson Anders

Kritik Spår

Stratas om men vill ej idag

Domare

Håkansson Anders