SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Södra

Ort

Svedala

Typ av SVK prov

Fältprov - ordinarie

Datum

2020-10-10

Klass

Ukl

Provtid

85 min

Egenskapsbedömning Fältprov

Terräng

Fält

Väder

Gråväder

Vind

Svag. måttl.

Fart

4

Vidd

4

Reviering

4

Följsamhet

3

Stånd

0

Avance

0

Sekundering

0

Rapportering

0

Rotning

Nej

Gnäller

Nej

Fågelkontakter

Stånd

0

Stöt

1

Blind/tomstånd

0

Betyg

Fält

Eg

Apport

0

Kritik Fält

Drilla visar under dagen ett bra sök i hög fart och stor vidd. Reviering och följsamhet mer varierande. Blir stundom lite djup i slagen och får jobbas med för att hålla ihop följsamheten. Sammantaget god till utmärkt reviering och är uppmärksam. Lyfter två fasaner inifrån tätt buskage där Drilla befinner sig, men ser inte precis vad som händer och oavsett en svårhanterad terräng. Trots mycket släpptid, när partiets ekipage med tiden blir färre, blir det tyvärr ingen ytterligare fågelkontakt för henne idag.

Domare

Andersson Rikard