SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Östra

Ort

Långtora

Typ av SVK prov

Fältprov - särskilt

Datum

2019-04-05

Klass

Ekl

Provtid

73 min

Egenskapsbedömning Fältprov

Terräng

Fält

Väder

Gråväder

Vind

Svag. måttl.

Fart

4

Vidd

4

Reviering

4

Följsamhet

4

Stånd

4

Avance

4

Sekundering

0

Rapportering

0

Rotning

Nej

Gnäller

Nej

Fågelkontakter

Stånd

1

Stöt

0

Blind/tomstånd

0

Betyg

Fält

7

Apport

10

Kritik Fält

Visar idag stor jaktlust, energiskt och med mycket bra kontakt. Reser hare, respekterar spontant. I slutet av dagen, utnyttjar vind terräng förtjänstfullt. Stånd, reser villigt och visar lugn i flog och skott. På kastad apport, helt lugn därefter utan anmärkning.

Domare

Mattson Kjell