SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Östra

Ort

Långtora

Typ av SVK prov

Fältprov - särskilt

Datum

2019-04-05

Klass

Ekl

Provtid

73 min

Egenskapsbedömning Fältprov

Terräng

Fält

Väder

Gråväder

Vind

Svag. måttl.

Fart

4

Vidd

4

Reviering

4

Följsamhet

4

Stånd

4

Avance

4

Sekundering

0

Rapportering

0

Rotning

Nej

Gnäller

Nej

Fågelkontakter

Stånd

1

Stöt

0

Blind/tomstånd

0

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

3

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Fält

7

Apport

10

Vatten

9

Spår

9

Total

Summa

170

Pris

1

Kritik Fält

Visar idag stor jaktlust, energiskt och med mycket bra kontakt. Reser hare, respekterar spontant. I slutet av dagen, utnyttjar vind terräng förtjänstfullt. Stånd, reser villigt och visar lugn i flog och skott. På kastad apport, helt lugn därefter utan anmärkning.

Domare

Mattson Kjell

Kritik Vatten

Glider helt ljudlöst ner i vattnet, gör sedan ett helt ljudlöst utmärkt vattenarbete men lägger tyvärr anden på förarens fötter.

Domare

Nyquist Andreas

Kritik Spår

Startar bra, på återvägen lägger ner några gånger tar upp den för att få ett bättre grepp, Något snabb avlämning, gås.

Domare

Danielsson Lisa