SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Mellansvenska

Ort

Trossnäs

Typ av SVK prov

Fältprov - särskilt

Datum

2019-10-31

Klass

Ukl

Provtid

81 min

Egenskapsbedömning Fältprov

Terräng

Fält

Väder

Solvarmt

Vind

Vindstilla

Fart

4

Vidd

4

Reviering

3

Följsamhet

4

Stånd

4

Avance

4

Sekundering

0

Rapportering

0

Rotning

Nej

Gnäller

Nej

Fågelkontakter

Stånd

2

Stöt

2

Blind/tomstånd

0

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

4

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Fält

7

Apport

10

Vatten

9

Spår

10

Total

Summa

165

Pris

1

Kritik Fält

Farka söker i hög fart, stor vid, god reviering och är följsam. Har en stöt på fasan långt från föraren men som respekteras spontant. Står i kanten till tät biotop, reser förtjänstfullt i etapper in i tätan en fasantupp som löper, är lugn i flog och skott. Står i senare släpp ute på en vall, reser rapphönskull och är lugn i flog och skott. Farka är en frisk fläkt som får med sig mycket mark, blir ibland något öppen i söket i svåra vindförhållanden. . .Kastapport: ok.

Domare

Sköld Joakim

Kritik Vatten

Lugn i kast går i kommando åter för ok avl.

Domare

Bodin Niklas

Kritik Spår

Spårar i lina, ua . . .

Domare

Bodin Niklas