SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Mellansvenska

Ort

Isaksbo Avesta

Typ av SVK prov

Fältprov - särskilt

Datum

2019-11-03

Klass

Ökl

Provtid

47 min

Hund

Regnr

SE34220/2015

Egenskapsbedömning Fältprov

Terräng

Fält

Väder

Gråväder

Vind

Svag. måttl.

Fart

4

Vidd

3

Reviering

3

Följsamhet

4

Stånd

4

Avance

1

Sekundering

0

Rapportering

0

Rotning

Nej

Gnäller

Nej

Fågelkontakter

Stånd

1

Stöt

1

Blind/tomstånd

1

Betyg

Fält

Eg

Apport

0

Kritik Fält

Önskas större sök i sitt första släpp, stannar upp. Stånd tomt. I sitt andra släpp går Ivan upp sig får med sig mer mark. Stöt kan stoppas, hittas senare i stånd, vill tyvärr ej resa fågeln får kopplas.

Domare

Danielsson Lisa