SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Västsvenska

Ort

Öxnevalla

Typ av SVK prov

Fältprov - särskilt

Datum

2022-12-17

Klass

Ekl

Provtid

70 min

Egenskapsbedömning Fältprov

Terräng

Fält

Väder

Snö

Vind

Kraftig

Fart

3

Vidd

3

Reviering

4

Följsamhet

4

Stånd

2

Avance

3

Sekundering

0

Rapportering

0

Rotning

Nej

Gnäller

Nej

Fågelkontakter

Stånd

2

Stöt

0

Blind/tomstånd

1

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

4

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Fält

6

Apport

10

Vatten

9

Spår

10

Total

Summa

155

Pris

2

Kritik Fält

Lovis lägger för dagen upp ett sök i mestadels hög fart, medelstor vidd, utmärkt reviering och är mycket uppmärksam på sin förare. Har ett tomstånd under dagen. I sitt fjärde släpp så återfinns hunden stående i buskage reser anpassat i etapper och får fasantupp på vingar helt lugn i flog och fall. Lovis gör ett utmärkt apportarbete med en utmärkt avlämning.

Domare

Ekblom Petter

Kritik Vatten

Lägger ner men tar upp utan kommando sedan ua

Domare

Ripha Thomas

Kritik Spår

UA gås

Domare

Ripha Thomas