SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Gotland

Ort

Burs

Typ av SVK prov

Fältprov - särskilt

Datum

2023-11-18

Klass

Ekl

Provtid

80 min

Egenskapsbedömning Fältprov

Terräng

Fält

Väder

Gråväder

Vind

Svag. måttl.

Fart

4

Vidd

4

Reviering

4

Följsamhet

4

Stånd

0

Avance

0

Sekundering

0

Rapportering

0

Rotning

Nej

Gnäller

Nej

Fågelkontakter

Stånd

2

Stöt

0

Blind/tomstånd

3

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

4

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Fält

7

Apport

10

Vatten

10

Spår

10

Total

Summa

170

Pris

1

Kritik Fält

Söker under dagen i mycket bra fart/vidd och med bra reviering/kontakt. Har under dagen tre stånd utan resultat varav två är där fasan löper undan och lyfter på långt håll. Stånd för fasanflock bra avancering och lugn i flog/skott. Bra utförd kastapport. Kort efter stånd tillsammans med partnern, bra avancering och lugn i flog/skott. F 7 A 10.

Domare

Nilsson Benny

Kritik Vatten

Målmedveten i gång simmar bra kommer uppe på fel ö och söker av, dirigeras ut till rätt ö och finner anden, åter med anden i ett bra grepp och gör en utmärkt avlämning, ett mycket bra vatten arbete. Bästa vatten hund EKL.

Domare

Malmqvist Roger

Kritik Spår

Tar an spåret snabbt, kommer snabbt åter med gåsen i ett bra grepp och gör en utmärkt avlämning. Bästa hund spår EKL.

Domare

Malmqvist Roger