SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Gotland

Ort

Burs

Typ av SVK prov

Fältprov - särskilt

Datum

2023-11-18

Klass

Ekl

Provtid

85 min

Egenskapsbedömning Fältprov

Terräng

Fält

Väder

Gråväder

Vind

Svag. måttl.

Fart

4

Vidd

4

Reviering

3

Följsamhet

4

Stånd

4

Avance

4

Sekundering

0

Rapportering

0

Rotning

Nej

Gnäller

Nej

Fågelkontakter

Stånd

2

Stöt

1

Blind/tomstånd

3

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

5

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Fält

7

Apport

6

Vatten

10

Spår

10

Total

Summa

162

Pris

1

Kritik Fält

Söker under dagen i mycket bra fart/vidd och tidvis bra reviering/kontakt. Tröttnar på slutet och blir lite egenrådig! Har tre stånd utan resultat, varav två där fasan löper undan samt ett där fasanhöna lyft innan i sk stöt! Har stånd tillsammans med partnern, bra avancering och lugn i flog/skott. Vill inte från början ta apporten och får kommenderas ytterligare innan han tar den och gör en utmärkt arbete på kastapporten. Har sedan ett stånd för fasanhöna vid ett tätt björnbärssnår, frisk avance och lugn i flog/skott. F 7 A 6.

Domare

Nilsson Benny

Kritik Vatten

Simmar villigt ut, då vinden kastar runt får hunden vittring från båten och hamnar på "fel" sida om anden. Kan dirigeras till rätt område finner och tar med bra grepp gör en utmärkt avlämning.

Domare

Roselin Ingemar

Kritik Spår

Gör ett utmärkt spårarbete och en utmärkt avlämning.

Domare

Roselin Ingemar