SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Mellansvenska

Ort

Örebro

Typ av SVK prov

Eftersök - ordinarie

Datum

2004-07-04

Klass

Ökl

Hund

Regnr

S16187/2000

Namn

Mixa

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

4

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

10

Spår

10

Kritik Vatten

Utmärkt vattenarbete.

Domare

Pettersson Göran

Kritik Spår

Utmärkt spårarbete.

Domare

Pettersson Göran