SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Västsvenska

Ort

Abild

Typ av SVK prov

Eftersök - ordinarie

Datum

2012-07-28

Klass

Ekl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

0

Simteknik

0

Spårteknik

3

Betyg

Vatten

0

Spår

Eg

Kritik Vatten

Startar ej.

Domare

Kritik Spår

Återvänder tre ggr tom. Ej godkänd

Domare

Svensson Stefan