SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Jämtland-Västernorrland

Ort

Indal

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2012-07-31

Klass

Ökl

Hund

Regnr

SE40658/2011

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

4

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

8

Spår

10

Kritik Vatten

Kräver omstart annars UA

Domare

Pettersson Jan

Kritik Spår

utmärkt arbete

Domare

Pettersson Jan