SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Jämtland-Västernorrland

Ort

Indal

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2014-07-15

Klass

Ekl

Hund

Regnr

SE40658/2011

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

4

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

10

Spår

8

Kritik Vatten

u.a mås

Domare

Pettersson Jan

Kritik Spår

lägger ner vid vägkant, tar räven på kommando.

Domare

Pettersson Jan