SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Jämtland-Västernorrland

Ort

Indal

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2014-07-24

Klass

Ekl

Hund

Regnr

SE40658/2011

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

4

Simteknik

3

Spårteknik

3

Betyg

Vatten

10

Spår

10

Kritik Vatten

vatten: u.a

Domare

Pettersson Jan

Kritik Spår

spår: u.a

Domare

Pettersson Jan