SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Jämtland-Västernorrland

Ort

Malstabodarna

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2015-08-17

Klass

Ekl

Hund

Regnr

SE40658/2011

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

3

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

10

Spår

10

Kritik Vatten

U.A

Domare

Pettersson Jan

Kritik Spår

U.A (räv)

Domare

Pettersson Jan