SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Västsvenska

Ort

Åled

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2016-09-20

Klass

Ökl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

0

Simteknik

0

Spårteknik

1

Betyg

Vatten

0

Spår

Eg

Kritik Vatten

Startar ej.

Domare

Kritik Spår

Vill inte idag.

Domare

Book Peter