SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Jämtland-Västernorrland

Ort

Indal

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2018-07-23

Klass

Ökl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

4

Simteknik

3

Spårteknik

3

Betyg

Vatten

10

Spår

10

Kritik Vatten

u.a.

Domare

Pettersson Jan

Kritik Spår

u.a.

Domare

Pettersson Jan