SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Jämtland-Västernorrland

Ort

Indal

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2018-08-18

Klass

Ekl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

3

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

Eg

Spår

10

Kritik Vatten

startar om 2 ggr. Vill ej för dagen.

Domare

Pettersson Jan

Kritik Spår

U.A (gås)

Domare

Pettersson Jan